رشد و بلوغ پسران و دختران

بلوغ؛ سن دقیقی برای بلوغ نوجوانان دختر و پسر وجود ندارد. نوجوانانی با سن شناسنامه ای برابر دارای سطح بلوغ متفاوت هستند. بعضی ها زودتر بالغ می شوند و بعضی ها دیرتر. پسر های زود بالغ دارای توان هوازی، قدرت و مهارت های حرکتی بالاتری نسبت به همسالان خود هستند. تحقیقات نشان داده که زود بالغ ها اغلب به عنوان فرد مستعد انتخاب می شوند، در حالیکه گذر زمان نتیجه بر عکس را نشان می دهد.

 

نکته هایی در مورد رشد و بلوغ: 

 

1- تمام افراد از الگوی قابل پیش بینی در رشد جسمانی پیروی می کنند، اما نرخ این رشد در افراد مختلف متفاوت است. قبل از جهش رشدی، کودکان با طور میانگین cm6 در سال قد می کشند و تقریبا kg2 به وزن آنها اضافه می شود.

2- عملکرد ورزشکار می تواند تأثیر زیادی از بلوغ بپذیرد، چیزی که خارج از کنترل اوست. بنابراین برخی ورزشکاران نوجوان در عملکرد خود نسبت به دیگران برتری دارند.

3- تفاوت های جنسیتی در رشد جسمانی و در زمان جهش رشدی، در ایجاد تفاوت کلی در قد و شکل بدن زنان و مردان موثر است.

جدول درصد تقریبی رشد در سنین مختلف

درصد رشد در دختران( به طور تقریبی)

درصد رشد در پسران( به طور تقریبی)

سن

77/8

72/2

8

81/1

75/4

9

84/5

78/2

10

88/4

80/9

11

92/5

83/9

12

95/5

87/5

13

97/6

91/5

14

98/8

95/2

15

99/8

98/1

16

99/9

99/4

17

100

100

18

 

همانطور که در جدول مشاهده می کنید فرآیند رشد برای دختران تقریباً در سن 17سالگی و برای پسران در سن 18 سالگی پایان می یابد.

با استفاده از فرمول زیر محاسبه قد نهایی نونهال و نوجوان کار ساده ایست:

(درصد رشد )÷(قد فعلی×100)= قد نهایی

مثلاً قد تقریبی نهایی یک نوجوان دختر 13 ساله با قد 180 cm و شرایط بلوغ عادی اینگونه محاسبه می شود:

188.5 cm= (95.5)÷(180×100)=قد نهایی