جستجوی محصولات
سبد خرید


تخفیفها

۱-ورزشهای گروهی به صورت ترم ۲/۵ ماهه ۲جلسه در هفته و شنا ۱۲ جلسه در یک ماه می باشد.

۲-استفاده از تلفن همراه-دوربین و همراه داشتن وسایل قیمتی و آوردن همراه در تمرینات ممنوع می باشد.

۳-خانواده هایی که ۲نفره شامل(برادر-خواهر-پدر-مادر) ثبت نام می کنند برای نفر دوم ۱۵ درصد تخفیف دارند.

۴-مدت زمان هر جلسه تمرین ۹۰ دقیقه میباشد.و محل برگزاری کلیه کلاسها مجموعه شهید چمران میباشد.

۵-نفراتی که دارای بیماری قلبی-صرع و مسری و هر بیماری که انجام تمرینات برایش مضر است ثبت نام نمی شوند.

۶-کلیه ورزشکاران باید قبل از شروع کلاس کارت بیمه ورزشی را تهیه کنند.

۷-نفراتی که در هر ۲ کلاس والیبال و فوتبال ثبت نام کنند برای رشته ورزشی دوم ۱۵ درصد تخفیف دارند.